Đăng ký FC2ID

Thể loại
08 /28 2012
Vào trang đăng ký

Truy  cập và t
rang chủ FC2(http://fc2.com/),nhấn vào"Đăng ký"


Gửi Email đăng ký tạm thời


Xin nhập vào địa chỉ Email bạn có thể nhận được Email gửi đến,nhập chính xác mã xác nhận.

Địa chỉ Email bạn nhập vào sẽ được dùng để đăng nhập,xin ghi nhớ.


Tiếp theo,nhập mã xác nhận.

Trong hình được hiển thị sáu số bằng chữ cái,xin nhập vào khung bằng chữ số theo đúng như hiển thị.

Sau khi nhập xong,nhấn vào"Đồng ý với quy định sử dụng,đăng ký FC2ID"


Đăng ký chính thức

Thực hành thao tác như trên sẽ hoàn thành đăng ký tạm thời.
Email sẽ được gửi đến địa chỉ mà bạn nhập trên đây.
Nhấn vào URL trong Email được gửi đến để làm thủ tục đăng ký chính.

       Email đăng ký tạm thời không được gửi tới  


       Địa chỉ Email có bị nhập sai hay không?  
       Xin kiểm tra Email có được gửi đến trong Mail rác hay không, 
       địa chỉ Email là yahoo,hotmail,gmail hay bị gửi vào Mail rác.  
     
       Tùy vào khoảng thời gian Email có thể bị gửi đến trễ. 
       Xin kiểm tra lại hộp Email cách khoảng một thời gian. Nhập vào những mục cần thiết

Nhấn vào URL trong Email gửi đến sẽ chuyển đến trang đăng ký chính thức.

_Nick name

_Mật khẩu
_Mật khẩu(xác nhận)
_Giới tính
_Câu hỏi bí mật

Xin nhập vào những mục trên.Sau đó nhấn vào"Đăng ký",thủ tục đăng ký chính thức sẽ được hoàn thành.

Hoàn thành đăng ký
Đăng ký chính thức được hoàn thành.
Bạn có thể truy cập vào trang quản lý từ trang hoàn thành đăng ký.

Những thông tin sau đây sẽ được gửi đến địa chỉ Email cùa bạn. Xin ghi nhớ thông quan trọng này.

_Địa chỉ Email đăng ký

_Mật khẩu
_Đăng nhập URL

    Thông tin đăng ký là thông tin quan trọng của người sử dụng.

      Để phòng chống khi máy vi tính bị hỏng,thông tin của bạn 

      bị xóa mất,xin viết ghi nhớ lại vào giấy vv... 

      Khi không nhớ ra thông tin đăng ký ,tùy vào tình hình có thể 

      chúng tôi không thể phát hành lại thông tin đăng ký cho bạn  
Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

12345678

12345678

12345678

Rat tót do

fc2id manual

Welcome to FC2!