Về nội dung đăng ký

Thể loại
08 /27 2012
Hỏi: Tôi đã đổi địa chỉ Email nhưng không đăng nhập được,phải làm sao có thể đổi được địa chỉ Email đăng nhập?

Đáp: Trong trường hợp này,xin đăng nhập vào bằng địa chỉ Email cũ,sau đó Đổi địa chỉ Email tại"Chỉnh sửa FC2ID".Từ lần đăng nhập sau bạn có thể đăng nhập bằng địa chỉ Email mới.Hỏi: Thông tin thẻ tín dụng,tài khoản ngân hàng có cần nhập vào hay không?

Đáp: Nếu bạn chỉ sử dụng dịch vụ miễn phí thì không cần nhập thông tin này vào.Hỏi: Tôi không biết cách đổi Nick name.

Đáp: Bạn có thể đổi Nick name tại"Chỉnh sửa FC2ID".


Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

Tôi ko hiểu rõ về cách sử dụng

Tôi ko hiểu rõ về cách sử dụng công cụ và chức năng website

fc2id manual

Welcome to FC2!