Về đăng nhập

Thể loại
08 /27 2012
Hỏi: Tôi không biết cách đăng nhập.

Đáp: Nhập địa chỉ Email và mật khẩu tại
trang chủ FC2(http://fc2.com/) để đăng nhập.Hỏi: Cách đăng nhập không sai,nhưng tôi không đăng nhập được.

Đáp: Xin thử những biện pháp sau đây

*Xác nhận lại cài đặt của trình duyệt
http://blog.fc2.com/en/browser.html
1)Xác định cài đặt SSL,TLS
http://support.fc2.com/check_ssl.php
2)Kiểm tra xem máy vi tính bạn dùng có kích hoạt Java Script hay chưa.
http://support.fc2.com/check_js.php
3)Xóa cookie,cache.
http://support.fc2.com/check_ck.php
4)Kích hoạt cookie
http://support.fc2.com/check_cookie.php
5)Phần mềm bảo mật đang hoạt động có thể khiến không đăng nhập được,xin tạm thời tắt phần mềm bảo mật.Hỏi: Tôi không biết ID để đăng nhập.

Đáp: ID đăng nhập là địa chỉ Email bạn dùng đăng ký.Hỏi: Tôi không biết mật khẩu. 

Đáp: Nếu bạn quên mật khẩu,nhấn vào"Quên mất mật khẩu" để phát hành lại mật khẩu.Hỏi: Hiện lên"Địa chỉ Email này không hợp lý",không đăng nhập được.

Đáp: Địa chỉ Email có bị nhập sai hay không?
Hoặc kiểm tra xem trước hay sau địa chỉ Email nếu có dấu cách sẽ không đăng nhập được.Hỏi: Hiện lên "Chỉ dùng được số và chữ cái vào Mật khẩu"không đăng nhập được.

Đáp: Mật khẩu có bị nhập sai hay không?
Hoặc kiểm tra xem trước hay sau mật khẩu nếu có dấu cách sẽ không đăng nhập được.Hỏi: Khi thêm dịch vụ vào,hiện lên"Không đăng nhập được"rồi tự động thoát.

Đáp: Xin thử những biện pháp sau đây

*Xác nhận lại cài đặt của trình duyệt 
http://blog.fc2.com/en/browser.html 
1)Xác định cài đặt SSL,TLS 
http://support.fc2.com/check_ssl.php 
2)Kiểm tra xem máy vi tính bạn dùng có kích hoạt Java Script hay chưa. 
http://support.fc2.com/check_js.php 
3)Xóa cookie,cache. 
http://support.fc2.com/check_ck.php 
4)Kích hoạt cookie 
http://support.fc2.com/check_cookie.php 
5)Phần mềm bảo mật đang hoạt động có thể khiến không đăng nhập được,xin tạm thời tắt phần mềm bảo mật. 
Hỏi: Vì tôi đã đổi địa chỉ Email nên không đăng nhập được.

Đáp: Trong trường hợp này,xin đăng nhập vào bằng địa chỉ Email cũ,sau đó Đổi địa chỉ Email tại"Chỉnh sửa FC2ID".Từ lần đăng nhập sau bạn có thể đăng nhập bằng địa chỉ Email mới.


Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

리오메이드

yes

Đăng nhập app thất bại

Tôi không thể đăng nhập vào app được
Fc2 plus

Không đăng nhập được

Đăng nhập trên điện thoại hiện lên không thể đăng nhập là sao

ve may bay di my

Mua vé máy bay đi Mỹ giá rẻ tại HCM, ☎ 02839251759 - 02839256479, ☀ 173 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM, uy tín, bảo mật tuyệt đối.

fc2id manual

Welcome to FC2!