Về đăng ký

Thể loại
08 /27 2012
Hỏi: Tôi không biết cách đăng ký

Đáp: Truy cập vào
trang chủ FC2(http://fc2.com/) ,vào"Đăng ký"để làm thủ tục đăng ký.
Xem chi tiết tại đây.Hỏi: Tôi không biết cách đăng ký dịch vụ.

Đáp: Sau khi đăng nhập vào FC2ID,vào"Thêm dịch vụ"để làm thủ tục đăng ký.
Xem chi tiết tại đây.Hỏi: Thông tin cần thiết khi đăng ký là gì?

Đáp: Địa chỉ Email,Email miễn phí cũng có thể đăng ký.Hỏi: Mỗi người có thể mở nhiều tài khoản không?

Đáp: Có,bạn cần có địa chỉ Email riêng khác để đăng ký.Hỏi: Email đăng ký không được gửi tới.

Đáp: Địa chỉ Email của bạn điền vào có chính xác hay không?
Xin kiểm tra Email có được gửi đến trong Mail rác hay không,địa chỉ Email là yahoo,hotmail,gmail hay
bị gửi vào Mail rác.

Trường hợp ĐTDĐ,xin kiểm tra bạn có chặn không nhận Email ngoài người quen hay không.

Trường hợp Gmail,xin cài đặt trong bộ lọc không loại Email gửi đến từ fc2.com để bạn có thể nhận toàn
bộ Email mà chúng tôi gửi đến bao gồm Email liên quan đến đăng ký.

Nếu vẫn không nhận được Email,xin liên hệ đến FC2 Trợ giúpHỏi: Hiện lên"Bạn bị hạn chế đăng ký",không thể đăng ký được

Đáp: Xin liên hệ đến 
FC2 Trợ giúp 


Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

あたまかなやさはら

Iiiiiiii

fc2id manual

Welcome to FC2!