Đăng ký câu hỏi bí mật

Thể loại
08 /28 2012
Khi địa chỉ Email không sử dụng được nên không phát hành lại được mật khẩu,nếu bạn có đăng ký trước
câu hỏi bí mật bạn có thể phát hành lại mật khẩu.  

1.Nhấn vào"Chỉnh sửa FC2ID"hiển thị tại bên trái trang.

2.Nhấn vào"Đăng ký câu hỏi bí mật"


3.Nhập câu hỏi bí mật,giải đáp,ngày thánh năm sinh,số bưu điện vào.

4.Nhấn"Đăng ký"


3-3.png


Hoàn thành thủ tục đăng ký câu hỏi bí mật.


Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2id manual

Welcome to FC2!