FC2ID

Thể loại
08 /27 2012
Hỏi: FC2ID là gì?

Đáp: FC2ID là tài khoản đa dịch vụ,cho phép người dùng tạo ra một tài khoản duy nhất(địa chỉ Email và
mật khẩu)cho tất cả dịch vụ được cung cấp bởi FC2. Hỏi: Đăng ký FC2ID có miễn phí không?

Đáp: Bạn có thể đăng  ký miễn phíHỏi: Về mua Blog Magazine

Đáp: Khi bạn muốn xem Blog Magazine hàng tháng,xin"Cài đặt cập nhật tự động"để thanh toán phí
tự động.Bạn có thể xem liên tiếp hàng tháng mà không cần làm thủ tục trả phí mỗi lần.

Xem chi tết tại Hướng dẫn sử dụng
 


Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2id manual

Welcome to FC2!