Thiết lập trình duyệt / máy sử dụng

Thể loại
02 /25 2014
[Máy vi tính]
- Windows 2000 trở lên / Mac OS 10.6 trở lên
- Windows Internet Explorer 8, 9, 10 / Mozilla Firefox phiên bản mới nhất /Safari 5.1 trở lên / Google Chrome phiên bản mới nhất

[Smartphone, tablet]
- Android 2.2 trở lên / Trình duyệt tiêu chuẩn phiên bản mới nhất
- iOS 6.0 trở lên / Safari phiên bản mới nhất

* Không ứng dụng với Internet Explorer phiên bản MacOS
* Nếu không sử dụng bằng các loại OS, trình duyệt nêu trên đây có khả năng xảy ra lỗi trong sử dụng.
* Hãy kiểm tra trình duyệt những mục sau đây
|Cài đặt SSL-TLS|Cài đặt JavaScript|Xóa Cookie・Cache|Kích hoạt Cookie|


Cài đặt trình duyệt

Mỗi loại trình duyệt có phương pháp cài đặt khác nhau. Xin hãy tham khảo các trang sau đây.

Internet Explorer Help 
Google Chrome Support 
mozilla Firefox Support 
Safari SupportThiết lập SSL・TLS (Windows)

Internet Explorer 8.x trở lên
1.Từ trình đơn của Internet Explorer nhấn vào "Tools",nhấn chọn "Internet Options"
2.Nhấn vào tab "Advanced"
3.Trong nội dung thiết lập, tại phần "Security" check vào ô "SSL3.0" "TLS1.0"
4.Nhấn vào "OK" để hoàn thành.

Mozilla Firefox
Kiểm tra tại trang Firefox Support

Google Chrome
1.Nhấn vào Chrome menu
2.Nhấn vào "Cài đặt"→"Cài đặt nâng cao"
3.Chọn vào ô "SSL 3.0" và "TLS 1.0"
4.Nhấn vào "OK"Thiết lập SSL・TLS (Macintosh)

Safari
Không cần cài đặt

Mozilla Firefox
Không cần cài đặt

Google Chrome
1.Nhấn vào Chrome menu
2.Nhấn vào "Cài đặt"→"Cài đặt nâng cao"
3.Chọn vào ô "SSL 3.0" và "TLS 1.0"
4.Nhấn vào "OK"Kích hoạt JavaScript  (Windows)

Internet Explorer 8.x trở lên
1.Từ trình đơn của Internet Explorer nhấn vào "Tools", nhấn chọn "Internet Options"
2.Nhấn vào tab "Security", nhấn vào "Internet", nhấn vào "Custum level...
3.Trong nội dung thiết lập tại "Active scripting" nhấn chọn "Enable" rồi nhấn vào "OK"
4.Cửa sổ cảnh báo hiện lên, nhấn vào "Yes"
5.Nhấn vào "OK" để hoàn thành.

Mozilla Firefox
Kiểm tra tại trang Firefox Support

Google Chrome 
Kiểm tra tại trang Trợ giúp Google ChromeKích hoạt JavaScript (Macintosh)

Safari
1.Nhấn vào "Safari"
2.Nhấn vào "Thiết lập môi trường"
3.Nhấn vào "Bảo mật"
4.Nhấn vào "Kích hoạt Plugin" -> "Kích hoạt Java" -> "Kích hoạt JavaScript"
5.Hoàn thành


Mozilla Firefox
1.Nhấn vào "Firefox"
2.Nhấn vào "Thiết lập môi trường"
3.Nhấn vào "Content"
4.Nhấn vào "Kích hoạt Java" -> "Kích hoạt JavaScript"
5.Hoàn thành

Google Chrome 
Kiểm tra tại trang Trợ giúp Google ChromePhương pháp xóa Cookie, cache (Windows)

Internet Explorer 10

Xóa Cookie
1.Từ trình đơn nhấn vào "Tools"
2.Nhấn vào "Internet Options"
3.Nhấn vào "Delete" tại "Browsing history" của tab General
4.Check vào ô "Cookies and website data","Temporary Internet files and website files"rồi nhấn vào "Delete"
*Xin đừng check vào ô "Preserve Favorites website data"
5.Sau khi thực hành xóa xong,nhấn vào "OK" để hoàn thành.

Internet Explorer 9 / Internet Explorer 8

Xóa Cookie
1.Từ trình đơn nhấn vào "Tools"
2.Nhấn vào "Internet Options"
3.Nhấn vào "Delete" tại "Browsing history" của tab General
4.Check vào ô "Cookie" ,"Temporary Internet files"rồi nhấn vào "Delete"
5.Sau khi thực hành xóa xong,nhấn vào "OK" để hoàn thành.

Xóa Cache
1.Từ trình đơn của Internet Explorer nhấn vào "Tools"
2.Nhấn vào "Internet Options"
3.Nhấn vào "Delete" tại "Browsing history" của tab General
4.Check vào ô "History" và "Temporary Internet files" rồi nhấn vào "Delete"
5.Sau khi thực hành xóa xong,nhấn vào "OK" để hoàn thành.

Mozilla Firefox

Xóa Cookie
Kiểm tra tại trang Firefox Support

Xóa Cache
Kiểm tra tại trang Firefox Support

Google Chrome

Xóa Cookie
Kiểm tra tại trang Trợ giúp Google Chrome

Xóa Cache
Kiểm tra tại trang Trợ giúp Google ChromePhương pháp xóa Cookie, cache (Macintosh)

Safari

Xóa Cookie
1.Nhấn vào "Safari"
2.Nhấn vào "Thiết lập môi trường"
3.Nhấn vào "Bảo mật"
4.Nhấn vào "Hiển thị Cookie"
5.Chọn các cookie của FC2 rồi nhấn vào "Xóa"
5.Hoàn thành

Xóa Cache
1.Nhấn vào "Safari"
2.Nhấn vào "Xóa bộ nhớ cache"
3.Hoàn thành

Mozilla Firefox

Xóa Cookie
1.Nhấn vào "Firefox"
2.Nhấn vào "Thiết lập môi trường"
3.Nhấn vào "Bảo mật"
4.Nhấn vào "Hiển thị Cookie"
5.Chọn các cookie của FC2 rồi nhấn vào "Xóa"
6.Hoàn thành

Xóa Cache
1.Nhấn vào "Firefox"
2.Nhấn vào "Thiết lập môi trường"
3.Nhấn vào "Nâng cao"
4.Nhấn vào "Mạng"
5.Nhấn vào "Xóa ngay" tại cache
6.Hoàn thànhKích hoạt cookie (Windows)

Internet Explorer
1.Từ trình đơn nhấn vào "Tools" 
2.Nhấn vào "Internet Options",nhấn vào tab "Privacy"
3.Nhấn vào "Advanced" , "Advanced Privacy Settings" hiện lên
4.Nhấn vào ô "Override automatic cookie handling"
5.Check vào ô "Accept" tại "First-party Cookies" và "Third-party Cookies
6.Nhấn vào ô "Always allow sesion cookies"
7.Nhấn vào "OK" để hoàn thành.


Google Chrome
1.Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt
2.Chọn Cài đặt
3.Nhấn Hiển thị cài đặt nâng cao
4.Trong phần "Bảo mật", nhấp vào nút Cài đặt nội dung
5.Trong phần "Cookie", chọn "Cho phép cookie theo mặc định"
6.Hoàn thànhKích hoạt cookie (Macintosh)

Safari
Nhấn vào "Safari"
2.Nhấn vào "Thiết lập môi trường"
3.Nhấn vào "Riêng tư"
4.Tại "Ngăn chặn cookie" chọn vào "Chỉ quảng cáo các trang web và bạn không biết"
5.Hoàn thành

Mozilla Firefox
1.Nhấn vào "Firefox"
2.Nhấn vào "Thiết lập môi trường"
3.Nhấn vào "Riêng tư"
4.Tại hàng "Lịch sử" chọn vào "Sử dụng thiết lập tùy biến cho lược sử" 
5.Chọn vào "Cho phép Cookie từ các trang" -> Lưu cho tới khi "Chúng hết hạn"
5.Hoàn thành

Đọc tiếp

fc2id manual

Welcome to FC2!