FC2ID là gì?

Thể loại
08 /28 2011
FC2ID là tài khoản đa dịch vụ,cho phép người dùng tạo ra một tài khoản duy nhất cho tất cả dịch vụ
được cung cấp bởi FC2.
Đăng ký FC2ID bạn có thể dễ dàng sử dụng được nhiều dịch vụ tiện lợi của FC2.


Dịch vụ được ưa thích của FC2

FC2 Blog  FC2 Homepage  FC2 Counter 

123

Tải lên Video tự quay!  FC2 VideoChúng tôi có rât nhiều dịch vụ cung cấp.

Đăng ký FC2ID miễn phí.
Hướng dẫn sử dụng này gồm có FC2 phương pháp đăng ký,chỉnh sửa nội dung đăng ký vv...


fc2id manual

Welcome to FC2!